סיכומי ישיבות הנהלה

  דוח כספי 12.2019 פרוטוקול האסיפה השנתית 16.5.19 דוחות כספיים 5.2019 סיכום ישיבת הנהלה מיום 11 בינואר 2019 דיון בנושא גביה פרוטוקול הנהלת עמותת דולפין לנושא אישור מורשי חתימה2018 פרוטוקול אסיפה כללית מאי 2018 ישיבת הנהלה מיום 12 מאי 2017 (2-2017) ישיבת הנהלה עמותת דולפין, 10 פברואר 2017 (1-2017) אסיפה כללית שנתית מיום 17יוני 2016 … המשך לקרוא סיכומי ישיבות הנהלה