חזון

עמותת דולפין תהווה ארגון גג לבוגרי שייטת הצוללות. העמותה תיצור, יחד עם חבריה, קהילת צוללנים פעילה ותוססת התומכת במשתחררים, משמרת את המורשת, מטפחת אחווה בין צוללנים ותורמת במעגלים הולכים וגדלים לחברה בישראל כולה.
 העמותה תקיים פרויקטים ייחודיים לטובת חבריה, תהווה גוף מוביל לתמיכה והכנת המשתחררים לאזרחות ותיצור ותטפח תשתית ופעילויות משותפות לעזרה בתעסוקה.
העמותה תחבר בין דורות צוללנים, תשמר ותתעד את היסטוריית שייטת הצוללות ותהיה הגוף המחבר בין קהילת הצוללנים המשוחררים לבין השייטת לפעילויות במהלך השנה.
העמותה תתמוך, בהתאם להנחיות צה"ל וככל שיתאפשר, ברווחת הלוחמים המשרתים בצוללות במסגרת פעילות חברתית והעשרה.
העמותה תהיה שותפה ותקדם פרויקטי חינוך התורמים לתודעת המרחב הימי וחשיפת עולם הצוללות בקרב הנוער בישראל וזאת בנוסף לפעילות תמיכה ועזרה לנוער בפרויקטי קהילה שונים מעת לעת ומתוך ראייה ארוכת טווח.