המשט ה-17 לזכר צוללני אח”י דקר – הרצליה 3/6/2016

המשט ה-17 לזכר צוללני הדקר – הרצליה 3/6/2016 (צילם אמנון אבירם)

האירוע תועד מרחפן, לחץ לצפייה בסרטון.

[useyourdrive dir=”0B2DdOwqcK474U3dkTFBLVzY5UGc” mode=”gallery” includeext=”gif|jpg|jpeg|png|bmp” viewrole=”administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest” downloadrole=”administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest”]